TÜBİTAK TEYDEB HİBE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?


TÜBİTAK TEYDEB HİBE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

 

TÜBİTAK TEYDEB HİBE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Tübitak Kobi Ar-Ge Başlangıç destek programlarında dönem ödemeleriniz 6 Aylık dilimlerde verilen dönem raporları sonrasında ilgili firmanın hesabına yatırılır. İnovaban olarak Tübitak Teydeb projelerin yazımı esnasında akademik araştırmaların yapılması, rakip analizlerinin çıkarılması ve literatür çalışmaları yapılır. Çalışmalar sonunda proje yazımında bulunan teknik personellerimiz firmanın Ar-Ge çalışanları ve yetkilileri ile mutabık kalarak Tübitak Teydeb projelerini sisteme yüklerler.

Onaylanan proje sonrasında firma Ar-Ge çalışmalarını yaparak sürece devam eder. Ar-Ge çalışmalarını ve yapılan masrafları Ocak – Haziran 1. dönem ve Temmuz – Aralık 2. dönem raporlarında beyan ederler.

Projesi onaylanan firma Tübitak Teydeb kapsamında proje bütçesinin %25’i kadar ön ödeme alma hakkına sahiptir. Aktif Bank’ın Tübitak Teydeb projeleri kapsamında projeleri onaylanan firmalara Teminat Mektubu ve proje harcamaları için Nakit Kredi temini gibi özel çalışmaları bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan harcamaları dönem bitişini takiben 3 ay içinde teknik ve mali verilerin bakanlığa sunulması gerekmektedir. Kobi statüsündeki firmalar proje bütçesinin %70 oranı kadar hibe alma hakkına sahiptirler. Sunulan raporlar incelendikten sonra ilgili firmanın hesabına yatırılır.

Bir Ar-Ge projesi, Ar-Ge’ye destek veren bir kuruma sunulduğunda beklenen iki tür finansal fayda olmalıdır: Hibe ve Vergi / SGK teşvikleri. Hibe, yaptığı harcamaların belli bir oranında, nakdi olarak firmaya geri ödenir. Vergi / SGK teşvikleri ise normalde firmaların proje kapsamında ödemesi gerekirken ödemediği ya da daha az ödeyerek sağladığı finansal faydalardır. Her iki durumda da verilen destekler firma için birer gelir kalemi değil; giderlerin bir kısmının karşılanması ve kısılması yollarıyla elde edilen finansal faydalardır. Sonuç olarak, hibe projesini bir satış olarak düşünüp para kazanmak motivasyonuyla değil; ticarileşmesi ve bu yolda kaynak tahsisi planlanan Ar-Ge projesinin önemli bir kısmının finansmanı için hibe başvurusunda bulunulmalıdır. 

 


Top