Şirket Satın Alma-Birleştirme ve Bölünme (M&A) Danışmanlığı


Şirketlerin ileriye dönük projelerinin doğru ve etkin bir şekilde belirlenerek istikrarlı politikalar ile büyümesinde aktif rol almaktan büyük gurur duymaktayız.

İNOVABAN, hisse ya da ortaklık paylarını satmak ve/veya satın alma, birden çok şirketi birleştirilmesi ya da bir şirketin bölünmesi işlemlerinde Sistem Global’in uzman kadrosuyla danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu işlemler çerçevesinde, incelemeye konu firmalarda mevcut risk ve tehlikeleri raporlar halinde bilgiler sunarak şirket karar alma mekanizmalarına yardımcı olmaktadır.

Şirket satın alma-birleşme ve bölünmelerini kapsayan tüm süreçlerde, şirketlerin hedefleri esas alınarak sürecin hukuksal ve mali açıdan doğru ve optimum yapılanmasını sağlamak amacıyla konusunda uzman hukuki ve mali ekiplerimiz ile BÜTÜNLEŞİK hizmet vermekteyiz.

i.Değerleme

Değerleme hizmetimiz kapsamında şirket yönetimi tarafından hazırlanan önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin iş planı esas alınarak uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemlerinden şirket için uygun olan bir veya birkaçı kullanılarak bir değerleme analizi yapılamaktadır. İhtiyaç halinde iş planı analizi, geçmiş mali tablo analizleri, sektör ile ilgili yayınlanan piyasa verileri ve halka açık bilgiler de gözden geçirilir.

ii.Due Diligence (DD)

Durum tespiti anlamına gelen Due Diligence (DD), şirket satın alma-birleşme ve bölünmeleri işlemleri sırasında şirketin genel kimliğinin ortaya konulması amacıyla, hukuksal, finansal ve vergisel olmak üzere üç farklı boyutta gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede şirketin ortaklık yapısı ve yönetim şeklinden, ticari ve iş sözleşmelerinin incelenmesine, mali tablo analizlerine ve mali risklerin ortaya konulmasına kadar değişik çalışmalar yürütülmektedir.

Top