Mali ve Finansal Danışmanlık Hizmetlerimiz


Sistem Global ve Aktif Bank’ın uzman kadrolarının desteği ile verilen Mali ve Finansal Danışmanlık Hizmetlerimiz, 6 şehirde yerleşik uzman personeller tarafından verilmektedir.  Tüm Mali İhtiyaçlarınız için kurgulanmış olan bu hizmetlerin bazıları aşağıdaki gibidir:

Mali Danışmanlık:

 • Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları, analizler ve mali yapının oluşturulması
 • Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri
 • Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 • Maliyet ve yönetim muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi
 • Finans-muhasebe bölümlerinin; insan kaynakları ve bilişim yapısı dahil tüm süreçlerin üstlenilmesi ve fiilen yönetimi
 • Yabancı ortaklı şirket oluşumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetleri
 • Özlük ve SGK işlemlerinin takibi, yürütülmesi, bildirimlerin yapılması ve tüm personel uygulamalarında danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik:

 • Tam tasdik hizmetleri (Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname)
 • KDV İşlemlerine yönelik raporlama hizmetleri
 • TÜBİTAK Ar-Ge yardımları ve destekleme işlemlerine yönelik hizmetler
 • Kontrol ve revizyon hizmetleri
 • Uzlaşma ve uyuşmazlık işlemlerine yönelik hizmetler
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili hizmetler
 • Veraset ve intikal vergisi yönünden tasdik hizmetleri
 • İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdik işlemleri
 • Sermaye artışı tespit raporlar hizmetleri

Bağımsız Denetim:

 • UFRS standartları çerçevesinde bağımsız denetim
 • SPK mevzuatı kapsamında bağımsız denetim
 • EPDK standartları kapsamında bağımsız denetim
 • Hazine müsteşarlığı sigorta ve reasürans mevzuatı kapsamında denetim
 • Yatırımcılara yönelik özel amaçlı bağımsız denetim

Kurumsal Finans:

 • Mali Durum Tespit Çalışmaları
 • Değerleme Hizmetleri
 • Yatırım Planlama Hizmetleri
 • Finansal Dönüşüm Hizmetleri
 • Kurumsal Yeniden Yapılanma ve Borç Danışmanlığı
 • Şirket Birleşmeleri, Alım-Satım ve Değerlemeleri
 • Stratejik Ortakların Bulunması
 • Melek Yatırımcı Faaliyetleri
Top