Patent Alımı ve Patent Değerleme Danışmanlığı


Firmaların tüm inovasyon faaliyetlerinden elde edilen değeri koruyabilmenin tek yolu olan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları; şirket stratejilerine entegre edilecek stratejik boyutta bir çalışma ile ele alınmalıdır. Bu alanda yapılacak faaliyetler hem teknik, hem hukuki, hem de mali-finansal yönleri ile multidisipliner bir yaklaşım ile çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Ülkemizde Sınai Mülkiyet konusunu bu üç potadan geçirerek müşterilerine tam hizmet sunabilen tek yapı İNOVABAN’dır.

i.Fikri ve Sınai Mülkiyet’in Teknik Yönü

İNOVABAN’da Sınai Mülkiyet konusunun teknik kısmı, Sistem Global Danışmanlık iştiraklerinden, ülkemizin Avrupa standartlarında hizmet sunan nadir birkaç bürosundan biri olan Erdem Kaya Patent Danışmanlık A.Ş.’nin konusunda uzman ağırlığı mühendis kökenli, 35 kişiyi aşan deneyimli ekibi tarafından yürütülmektedir.

               Başlıca Fikri ve Sınai Mülkiyet Teknik Hizmetlerinden Bazıları:

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Yetkinlik Analizi
 • Tüm Sınai Mülkiyet Tescil Başvurusu Süreçleri
  • Patent
  • Faydalı Model
  • Endüstriyel Tasarım Tescili
  • Marka Tescili
  • Telif Başvurusu
  • Coğrafi İşaretler
  • Alan Adları
 • Tekniğin Bilinen Durumunun Belirlenmesi
 • Patentin Etrafından Dolaşma Çalışması (Design Around)
 • Patent Çürütme Çalışmaları
 • Patent İhlal Analizi Raporları
 • Dünya Çapında Buluşun Patentlenebilirlik Araştırması
 • Üretim Serbestisi Raporu (Freedom to Operate)
 • Rakip ve Sektör Bazlı Aylık Teknoloji Takipleri
 • Teknoloji Trend Analizi Raporları (Rakip Bazlı, Sektör Bazlı, Alan Bazlı, Bölgesel, Küresel)
 • Patent Odaklı Sınai Mülkiyet Genel Eğitimleri – Profesyonellik Eğitimleri

ii.Sınai Mülkiyet’in Hukuki Yönü

Fikri ve Sınai Mülkiyet’in hukuki yönünde ise özel bir uzmanlık gerekmektedir. Bu konuda sınai mülkiyette ihlal, hakka tecavüz ve gasp gibi durumlarda ağır yaptırımlar ve uygulamalarla karşılaşılabilmekte, yorucu yargılama süreçleri kaygı verici olabilmektedir. İNOVABAN tüm bu süreçlerde Sistem Global Hukuk Bürosu’nun alanında deneyimli ve tanınmış hukukçularıyla sizlerin yanında olarak, kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır.

iii.Sınai Mülkiyet’in Mali-Finansal Yönü

Son zamanlarda önemini hızla arttıran Fikri ve Sınai Mülkiyet konusu devletin verdiği destek ve teşvikler ile daha da önem kazanmaktadır. Patentli ürün/üretimlerin kurumlar vergisi muafiyeti, yatırım teşvik belgelerinde artan orandaki teşvikler, patentli ürünlerin üretimine yapılan yatırım destekleri, sıkça gündeme gelen patent borsası kurulması, patentlerin teminat olarak gösterilebilecek olması gibi konular Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nın finansal değerlerinin ne olduğunu belirlemenin önemini ortaya koymaktadır. Yine şirket birleşme, bölünme, devralma ve ortak girişimlerde (Joint Venture) gayri maddi hakların tespiti büyük önem taşımaktadır.

İNOVABAN, Sınai Mülkiyet’in Mali-Finansal yönünde Sistem Global Danışmanlık ve Sistem Global Grup şirketlerinden SGP Patent Değerleme A.Ş.’nin konusunda uzman ve alanında tanınmış ekibi ile aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır. Özellikle tespit amaçlı yapılan değerleme çalışmaları uluslararası düzeyde akademik ve ticari çevrelerce kabul edilmiş değerleme usulleri rehber edinilerek, değerlemenin amacına yönelik en uygun yöntemin tespit edilmesi dikkate alınarak yapılmaktadır.

 • Şirketin sahip olduğu Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Sağlayacağı Destek ve Teşviklerin Belirlenerek Yol Haritasının Çizilmesi
 • Şirketin sahip olduğu Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının ve Buna Bağlı Lisans ile Diğer Sözleşmelerin İncelenmesi
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Değerlendirme ve Değerleme Hizmetleri
 • Patent ve Faydalı Model’e İlişkin Vergi Düzenlemeleri, Şirket İçi Uygulamaların Yapılması ve Sürdürülmesi İçin Danışmanlık Hizmetleri
 • Patent ve Faydalı Model Değerleme Çalışmalarının Mali ve Finansal Açıdan Değerlendirilerek Raporlanması
Top