Arge Finans


TÜBİTAK/TEYDEB Ar-Ge Destek Programları, Türkiye’de teknoloji geliştiren ve üreten kuruluşları hibe mekanizmaları ile teşvik etmekte ve önemli bir finansman kaynağı olmakta fakat harcamalar ile hakedişlerin hesaplara geçmesi arasında 1 seneyi bulabilen zaman farkı projelere ön finansman temin edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla TÜBİTAK/TEYDEB, ön ödeme (transfer ödemesi) yöntemi ile proje tutarını %25’lik dilimler halinde harcamalar henüz gerçekleşmeden kuruluşlara aktarılabilmesinin yolunu açmıştır. Tam bu noktada Aktif Bank firmaların ön ödeme alabilmesi için ihtiyacı olan banka teminat mektubunun verilmesi konusunda insiyatif alarak önemli bir yatırım ile Arge Finans Programını hayata geçirmiştir.

Ön ödeme için gerekli olan Teminat Mektubu’nun talep ve edinim süreçlerini WEB üzerinden ilerleterek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Arge Finans Programı bu sayede başvuru sürecini kolaylaştırmayı ve projelerinizin önündeki finansal engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Arge Finans Programı bu kapsamda, Teminat Mektubu almanız için projenizin TÜBİTAK/TEYDEB Ar-Ge Destek Programları kapsamında desteklenmesini yeterli görmekte ve TÜBİTAK/TEYDEB Programı çerçevesinde hak kazandığınız hibe tutarının %25’lik dilimine denk gelen ön ödeme kısmını harcama yapmaya başladığınız andan itibaren yetkilendirilmiş bağımsız denetim firması tarafından bütçe programına uygunluğunu da denetleyerek kullanımınıza vermektedir. Harcamaların denetimi ve süreçlerin eksiksiz ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için yetkilendirilmiş bağımsız denetim firması kayıttan Teminat Mektubunun iadesine kadar ilerleyen tüm süreçlerde kuruluşlara profesyonel destek sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi için www.argefinans.com

Top