Tekno Yatırım Destekleri Danışmanlığı


2017 yılının Ekim ayında, yürürlüğe giren “KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı”, Türkiye’de teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklendiği tek destek programıdır.

Bu programla, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmektedir.

KOBİ'ler katma değer odaklı yatırımlarının neredeyse %100'ünü KOSGEB'ten fonlayabilmektedir.

Top