Arge, İnovasyon ve Fon Yönetimi


Eğer ülke olarak ekonomik cari açığın kapanmasını, bireysel GSMH payının artmasını, güzel bir ülke ve ekonomik refah istiyorsak; katma değerli üretimler yapmaktan başka çaremiz yoktur. Bu nedenle, Ar-Ge ve İnovasyon’a değer verilmeli, gündelik hayatların birer parçası haline getirilmelidir.  

Bunun farkında olan hükümetler, girişimcileri ve çalışanlarını teşvik etmeyi hedefleyen birçok düzenleme yürürlüğe sokmaktadır. Bu düzenlemelerin en çekici tarafı, barındırdığı teşvik ve desteklerdir. Girişimlerin ve yatırımların her aşamasında faydalanılabilecek türden olan bu destekleri yakından takip etmek ve azami oranda faydalanmak çok kritiktir.

İNOVABAN; Ar-Ge ve Teknolojiye önem vererek, büyümeyi hedefleyen kurum ve girişimcilere, Sistem Global ve Novicor’un uzman kadrolarıyla destek vererek, kurumunuzun iç dinamiklerini anlıyor ve sağladığımız hizmetler çerçevesinde Ar-Ge yol haritalarını çiziyor ve birlikte yürütüyoruz.

Firmaların almış olduğu yatırım ve faaliyet planları çerçevesinde Devlet Hibe ve Teşvikleri göz önünde bulundurularak en uygun mekanizmalar tespit edilip, Şirketiniz için katma değer yaratan projelere sizler ile birlikte imza atmaktayız. Bu çerçevede sunmuş olduğumuz hizmetler ile yıl içerisinde karar alınan tüm projelerinize uygun ulusal destek ve teşvik mekanizmalarından faydalanarak, kendi iç kaynaklarınız ile daha fazla proje oluşturmanıza fayda sağlamaktan memnuniyet duyarız.

Bu alandaki bazı hizmet başlıklarımız şöyledir:

  • Ar-Ge Projeleri İçin Fikir Geliştirmek ve Yol Haritası Oluşturmak
  • Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Destekleri ile İlgili Bilgilendirme ve Yönlendirme
  • Fon Sağlayıcılarının Tespit Edilmesinde Danışmanlık (TÜBİTAK, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Ajansı)
  • Uygun Bulunan Fonların Başvuru Haritalarının Çıkartılması
  • Başvuru Sürecinin Tamamının Yönetilmesi
  • Kabul Sonrası Raporlama, Sürdürme ve Kapatma Hizmetleri

Bugünün Türkiye’sinde rüzgâr Ar-Ge yatırımcısının yanında, hibe ve teşvikler her zamankinden fazla ve gelişim için koşullar her zamankinden daha elverişli!

İNOVABAN olarak; bu rüzgârdan maksimum faydalanmak isteyen kurumların ve girişimcilerin daima yanındayız.

 

Top