Yatırım Teşvik Belgesi Hizmetleri


Yatırım yapmak isteyen firmaların faydalanabileceği bir diğer imkân ise “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmasıdır. Bu uygulama, yatırımın yapılacağı bölgeye ve büyüklüğüne göre değişen oran ve çeşitlilikte muafiyetler getirmektedir. KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi İstisnası tüm çeşitlerde geçerli iken, yatırıma göre Vergi İndirimi, SGK Prim Desteği, Gelir Vergisi Stopajı İndirimi, Faiz Oranı Desteği ve Arazi Tahsisi de sağlanmaktadır.

Bu teşvik belgesinin alınmasına yönelik hizmetimiz kapsamında, şunlar verilmektedir:

  • Şirketlerin yatırımlarına yönelik ekonomik ve teknik fizibilitesinin hazırlanması,
  • Yatırım Teşvik Belgesi müracaat dosyasının hazırlanması,
  • Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne müracaatın yapılması,
  • Gerekli hallerde Yatırım Teşvik Belgesi revize müracaatlarının yapılması,
  • Vergi dairesi müracaatlarının yapılması,
  • Teşviklerden zamanında ve en yüksek oranda faydalanmak için gerekli vergi indirimlerini   hesaplamak/takip etmek,
  • Yatırım Teşvik Belgesi kapama müracaatlarını yapmak ve denetimleri yönetmektir.
Top