Ar-Ge ve Tasarım Projeleri Hakkında Her Şey Bu Eğitimde!...


Ar-Ge ve Tasarım Projelerinde Teknik/Mali Süreç Yönetimi (TEYDEB ve AGTM)

Tarih: 8-9 Ekim 2019 (2 Gün, 10:00-17:00)

Etkinlik Yeri: Çorlu Divan Otel

Ücretlendirme: 800 TL/kişi + KDV (2 günlük katılım, eğitim materyalleri, öğle yemeği, kahve araları dahildir.)

Sınırlı Kontenjan

Kayıt için;  https://tr.surveymonkey.com/r/Y3BT7WN

1. Gün – 8/Ekim/2019

2. Gün – 9/Ekim/2019

Ar-Ge ve Tasarım Projeleri Yazımı: Gerçek Örnekler, Önemli İpuçları (TÜBİTAK-TEYDEB/AGTM)

 • Ar-Ge Projesi Nedir?
 • TÜBİTAK/TEYDEB'in Ar-Ge Projeleri Özelindeki Destek Programları Nelerdir?
 •  TEYDEB 2.0'la Güncellenen ve Değişikliğe Gidilen Konular Nelerdir?
 • Hangi Projelere Destek Alınabilir?
 • TÜBİTAK'a Proje Başvurusu Nasıl Yapılır? PRODİS Sistemi Nasıl Çalışır? 
 • TEYDEB Ar-Ge Projesi Nasıl Yazılır?
 • Proje Öneri Bilgileri Formunun İsterleri
 • Projenin Ar-Ge Yönünün Doğru İfade Edilmesi
 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Hakkında Bilgilendirmenin Nasıl Yapılması Gerektiği
 • Proje İş Planının ve Paketlerinin Hazırlanması
 • Organizasyon Şeması ve Projenin Yönetim Yapısının Tespiti
 • Proje Bütçesinin Hazırlanması
 • Proje Değerlendirme ve İzleme Süreçleri
 • Hakem Ziyaretlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • Proje Kabulü Sonrası Yürütme Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Projelerde Kapanış ve Yapılması Gerekenler
 • Süreçte Karşılaşılan İlginç Deneyimler  ve Yapılmaması Gerekenler Nelerdir?
 • Projelere Yönelik Patent Araştırma ve İnceleme Çalışması Nasıl Yapılır ve FSMH Konuları
 • Fikri Haklar Neleri İçerir?
 • Buluş-Patent İlişkisi
 • Patentlenebilirlik Kriterleri
 • Örnek Patent İncelemeleri
 • Patent Verileri İle Neler Yapılabilir?
 • Patent Araştırma Veritabanları
 • Patent Araştırma Stratejisi
 • TEYDEB Projeleri İçin Örnek Patent Araştırma Uygulaması
 • 5746/4691 Sayılı Kanunlara Göre Teşvikler ve Kritik Vergi Uygulamaları
 • Teşvik uygulamaları açısından Tanımlar/kavramlar
 • Ar-Ge/Tasarım Harcamalarının muhasebeleştirilmesi
 • Ar-Ge/Tasarım İndirimi Nasıl hesaplanır ve ne şekilde uygulanır
 • Ar-Ge/Tasarım İndiriminde kritik vergi uygulamaları (siparişe dayalı Ar-Ge projeleri, ilave Ar-Ge indirimi, itfa usulleri)
 • Kurumlar Vergisi istisnasının hesaplanması 
 • Personel teşviklerine ilişkin hesaplamalar, kritik uygulamalar ve muhasebeleştirme usulleri
 • KDV İstisnasına yönelik uygulamalar
 • Karşılaşılan Sıkıntılar ve Çözüm Önerileri
 • TÜBİTAK/TEYDEB Mali Dönem Raporları ve AGY 500 Süreçleri: Örnekler ve Uygulama
 • TÜBİTAK’a Proje Harcamalarının Doğru Beyanı
 • Gider Formlarının Düzenlenmesinde ve Giderlere Dayanak Oluşturan Belgelerin Beyanında Uyulacak Genel Kurallar 
 • TÜBİTAK Projeleri Kapsamındaki Kanuni Teşvikler
 • Transfer Ödemesi
 • Sık Yapılan Hatalar ve Uzman Tavsiyeleri
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Yönetim Sistemleri ve Yazılımsal Uygulama Demo Çalışması
 • 5746 Gereksinimleri
 • Yazılım Tabanlı Proje Yönetimi
 • Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) ve Dışarıda Geçirilen Süreler Takibi
 • Tam Zaman Eşdeğer (TZE), Gelir Vergisi, SGK Günü Hesaplaması ve Teşvik Tutarları Hesabı vb. özel konular
 • Yazılım Tabanlı AGTM Yönetimi Demo/Uygulama

 


Top