SÜPER ÜRÜNLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN SÜPER DESTEK PROGRAMI…


 

18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Esasları ve ilişkili olduğu Öncelikli Ürün Listesiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve ileri teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılması amaçlanmaktadır.

Programın, daha önce yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde kritik öneme sahip ürünlerin üretiminin artırılmasına yönelik olarak yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir.

Belirli çağrı periyodu kapsamında desteklenecek ürünler, yürürlükte olan Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünlerin sadece bir kısmını kapsayacak şekilde belirlenebilecek ve çağrı planına ek liste olarak Program Portalında yayımlanacaktır.

Proje kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, bir veya daha fazla proje paydaşı ile işbirliği yapması beklenecek. Buradaki proje paydaşının, üretilecek ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesinde ve satın alma talebine sahip olması beklenecektir.

Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacak. Yapılacak olan ön başvurularda şartları sağlayan firmalar kesin başvuru yapmaya davet edilecektir. Kesin başvuruya davet edilen firmalar duyurulacak takvim dâhilinde; proje fizibilitesi, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmalarınca hazırlanan bağımsız değerlendirme raporu ve Portaldan yayınlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvuru yapacaklardır.

Proje konusu ürünün üretilebilmesi için AR-GE gereksinimi olduğu durumlarda, ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında, öngörülen yatırım planı çerçevesinde ürünün üretilmesinin teknik yönden mümkün olup olmadığının tespitini de kapsayacak şekilde AR-GE projesi değerlendirme süreci işletilecektir.

Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için projelerin ihtiyaçlarına göre, AR-GE destekleri ve yatırım destekleri birbirini tamamlayıcı bir şekilde tek pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanacaktır (KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık).

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında ilan edilecektir.

Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler ise 18 Eylül 2019’de yayınlanan Tebliğ ile yayınlanmıştır.

 

 


Top